Naujienos

Biudžetinė įstaiga Birštono miesto tvarkymo tarnyba skelbia pakartotinį tiesioginį viešą prekių aukcioną.
1. Aukcione parduodamas turtas:
1.1. Sniego lyginimo traktorius Pisten Bully, įsigijimo metai 2003, pradinė pardavimo kaina 10500,00 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas 105,00 Eur;
1.2. Vandens aušintuvas Techno Alpin cooltech 1800, įsigijimo metai 2015, pradinė pardavimo kaina 14410,76 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas 144,11 Eur.
2. Apžiūra – 2020 m. lapkričio 5 d. nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val. Apžiūros vieta – Birštonas, Prienų g. 13. Dėl apžiūros kreiptis į Rimantą Koziką, tel. 8 687 70536.
3. Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.
4. Aukciono dalyvių registravimas – 2020 m. lapkričio 10 d. nuo 9.00 val. iki 9.50 val. pastato Jaunimo g. 3, Birštone II aukšte. Fiziniai asmenys pateikia asmens dokumentą, o juridiniai – Juridinių asmenų registro išrašą ir įgaliojimą dalyvauti aukcione. Taip pat pateikiamas dalyvio / žiūrovo bilieto mokesčio įmokos patvirtinimas.
5. Aukcionas vykdomas 2020 m. lapkričio 10 d. 10.00 val. Jaunimo g. 3, Birštone.
6. Aukciono vykdymo kontaktinis asmuo – BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos vyr. finansininkė Ona Packevičienė, adresas – Birštonas, Jaunimo g. 3, tel. (8 319) 65770, mob. tel. 8 620 97663, el. p. o.packeviciene@gmail.com
7. Aukciono dalyvio bilietas – 30,00 Eur. Aukciono žiūrovo bilietas – 10,00 Eur.
8. Už aukciono bilietus ir įsigytą turtą sumokama pavedimu į Biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos (kodas – 152835643) a. s. LT277181600000144637 AB Šiaulių banke, (pažymint „Aukciono dalyvio mokestis“ / „Aukciono žiūrovo mokestis“ / „Atsiskaitymas už įsigytą turtą“). Aukcionas vykdomas, jeigu jame įsiregistruoja ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.
9. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sumokėti pasiūlytą paskutinę kainą ir ne vėliau kaip per 3 dienas po apmokėjimo savo lėšomis pasiimti nupirktą turtą.
10. Įmokos už aukciono bilietus, įvykus aukcionui, negrąžinamos.
_____________

Nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. keičiasi mažojo keleivinio laivo „Birštonas“ darbo grafikas. Plauksime:
Iš Birštono į Kampiškių g.
Darbo dienomis 7.30 val. 8.30 val. 9.30 val. 13.00 val. 13.30 val. 14.00 val. 14.30 val. 15.00 val. 17.30 val. 18.00 val. 18.30 val.
Savaitgaliais – 8.00 val. 9.00 val. 10.00 val. 11.00 val. 12.00 val. 13.00 val. 14.00 val. 17.30 val. 18.00 val. 18.30 val.
Iš Kampiškių g. į Birštoną
Darbo dienomis 7.40 val. 8.40 val. 9.40 val. 13.10 val. 13.40 val. 14.10 val. 14.40 val. 15.10 val. 17.40 val. 18.10 val. 18.40 val.
Savaitgaliais – 8.10 val. 9.10 val. 10.10 val. 11.10 val. 12.10 val. 13.10 val. 14.10 val. 17.40 val. 18.10 val. 18.40 val.

Birštono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtino medžio šakų ir žalių atliekų išvežimo (vienai privačiai valdai 1 kartas per savaitę) kaina – 5.00 Eur 1 mėnesiui.

Birštono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 1 d. sprendimu nustatė perkėlimo keltu į kitą Nemuno upės krantą kainas:
– perkėlimas keltu į kitą Nemuno upės krantą – 1 Eur;
– keleivis su 50 proc. nuolaida bilietui (plačiau transporto lengvatų įstatyme) – 0,50 Eur;
– keleivis su 80 proc. nuolaida bilietui (plačiau transporto lengvatų įstatyme) – 0,20 Eur;
– plaukiojimas keltu Nemuno upe turistų grupėms – 50 Eur 1 val.
Vaikai iki 7 metų amžiaus, Birštono savivaldybės gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Turistų ir Kampiškių gatvėse Birštono mieste, nuo mokesčio už perkėlimą per Nemuno upę atleidžiami. Leidimą, leidžiantį pasinaudoti nemokamo persikėlimo lengvata, išduoda Birštono savivaldybės administracija.

Birštono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 29 d. sprendimu patvirtino bagažo saugojimo Birštono autobusų stotyje nuomos vienkartinį mokestį 0.50 Eur