Naujienos

Birštono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtino medžio šakų ir žalių atliekų išvežimo (vienai privačiai valdai 1 kartas per savaitę) kaina – 5.00 Eur 1 mėnesiui.

Birštono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 1 d. sprendimu nustatė perkėlimo keltu į kitą Nemuno upės krantą kainas:
– perkėlimas keltu į kitą Nemuno upės krantą – 1 Eur;
– keleivis su 50 proc. nuolaida bilietui (plačiau transporto lengvatų įstatyme) – 0,50 Eur;
– keleivis su 80 proc. nuolaida bilietui (plačiau transporto lengvatų įstatyme) – 0,20 Eur;
– plaukiojimas keltu Nemuno upe turistų grupėms – 50 Eur 1 val.
Vaikai iki 7 metų amžiaus, Birštono savivaldybės gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Turistų ir Kampiškių gatvėse Birštono mieste, nuo mokesčio už perkėlimą per Nemuno upę atleidžiami. Leidimą, leidžiantį pasinaudoti nemokamo persikėlimo lengvata, išduoda Birštono savivaldybės administracija.

Birštono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 29 d. sprendimu patvirtino bagažo saugojimo Birštono autobusų stotyje nuomos vienkartinį mokestį 0.50 Eur