Naujienos

Informuojame, kad mažasis keleivinis laivas Birštonas 2023 m. lapkričio 26 d. baigia plaukiojimo sezoną. Iki pasimatymo pavasarį!

Birštono savivaldybės taryba 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TSE-40 „Dėl Biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtino bagažo saugojimo spintelių Birštono autobusų stotyje vienkartinį mokestį 1.00 Eur.

Birštono savivaldybės taryba 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TSE-40 „Dėl Biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtino:
medžio šakų ir žalių atliekų išvežimo, kai sutartis sudaroma vienam mėnesiui (vienai privačiai valdai 1 kartas per savaitę vykdytojo pasirinktu laiku), kainą – 10.00 Eur 1 mėnesiui;
medžio šakų ir žalių atliekų išvežimo, kai sutartis sudaroma ne trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui (vienai privačiai valdai 1 kartas per savaitę vykdytojo pasirinktu laiku), kainą – 6.00 Eur 1 mėnesiui.

Birštono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 1 d. sprendimu nustatė perkėlimo keltu į kitą Nemuno upės krantą kainas:
– perkėlimas keltu į kitą Nemuno upės krantą – 1 Eur;
– keleivis su 50 proc. nuolaida bilietui (plačiau transporto lengvatų įstatyme) – 0,50 Eur;
– keleivis su 80 proc. nuolaida bilietui (plačiau transporto lengvatų įstatyme) – 0,20 Eur;
– plaukiojimas keltu Nemuno upe turistų grupėms – 50 Eur 1 val.
Vaikai iki 7 metų amžiaus, Birštono savivaldybės gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Turistų ir Kampiškių gatvėse Birštono mieste, nuo mokesčio už perkėlimą per Nemuno upę atleidžiami. Leidimą, leidžiantį pasinaudoti nemokamo persikėlimo lengvata, išduoda Birštono savivaldybės administracija.