VEIKLA

1998 m. kovo mėn. Birštono miesto tarybos sprendimu daugiafunkcei veiklai vykdyti buvo įsteigta biudžetinė įstaiga Birštono miesto tvarkymo tarnyba. Įstaigos veiklos funkcijos apima:

Skverų, želdinių, kitų žaliųjų plotų želdinimą bei priežiūrą, kapinių priežiūrą;
Kelių ir gatvių švaros palaikymą;
Apšvietimo tinklų priežiūrą;
Elektros ūkio priežiūrą ir eksploataciją;
Lietaus nuotekų tinklų priežiūrą ir eksploataciją;
Mineralinio vandens gręžinių ir tinklų priežiūrą ir eksploataciją;
Kelto per Nemuną veiklos organizavimą;
Prekyvietės eksploatavimą;
Turto nuomą;
Slidinėjimo trasos priežiūrą ir eksploataciją;
Tvenkinių priežiūrą;
Viešųjų sanitarinių mazgų priežiūrą ir eksploataciją.

Svarbiausias įstaigos veiklos prioritetas – užtikrinti pavyzdingai tvarkingą miesto aplinką. Pagrindiniai teritorijų tvarkymo (miesto želdinimo, šienavimo, medžių išpjovimo ir genėjimo, gatvių valymo) darbai vykdomi Birštono mieste, kurio plotas 13 km², bei Birštono seniūnijoje (apie 110 km. kelių greideriavimas vasarą ir sniego valymas žiemą).